Offerte aanvragen

Mobiele surveillance / Controlerondes

Onze surveillanten rijden dag en nacht door de 3 Noordelijke provincies in opvallende surveillanceauto’s.

Onze medewerkers controleren gebouwen zowel van binnen als van buiten, verlenen assistentie aan medewerkers van onze klanten die nachtdiensten draaien denk hierbij aan nachtverpleging, slaapwachten e.d.

Tevens rijden onze surveillanten op alle voorkomende alarmmeldingen van alarmsystemen, overval knoppen, assistentie verzoeken monteurs e.d.

Werkwijze controlerondes:

* Controle of ramen, deuren en het hekwerk goed afgesloten zijn;

* Controle op verdachte situaties in en rond uw pand;

* Controle op brandgevaarlijke situaties;

* Controle of apparaten / systemen wel zijn uitgeschakeld;

* Controle op situaties die uw bedrijfsvoering in gevaar brengen;

* Openen en/ of sluiten van uw pand;

* Bezoek aan uw nachtdienst voor het veiligheidsgevoel van uw medewerker(s);

* Back-up voor uw nachtdienst, BHV , brandwacht enz.

Ook is het mogelijk om naar wens specifieke controles uit te voeren, denk hierbij aan het controleren van de koelstanden van de koelmotoren van vrachtwagens of het aan / uit zetten van specifieke apparatuur.

De duur en tijdstip van de controlerondes worden samen met u afgestemd.

Neem gerust contact met ons op.

Vragen? Stuur ons een app!Ferwerda Beveiliging img 1